torstai 5. maaliskuuta 2015

QR-koodi

QR-koodi eli ruutukoodi on kaksiulotteinen kuviokoodi. Eroaa yksiulotteisesta viivakoodista sillä, että se silätää inforaatiota sekä vaaka että pystysuunnassa. QR-koodi on kehitetty japanilaisessa Denso-Wave -nimisessä yhtiössä jo vuonna 1994. "QR" on lyhenne sanoista "Quick Response". Niin kuin nimi kertoo, koodin sisältö on purettavissa ja luettavissa nopeasti. QR-koodit kehitettiin alun perin liukuhihnateollisuuden nopeaksi tuotannonseurantavälineeksi ja ne ovat levinneet mobiilikäyttöön matkapuhelimilla. Matkapuhelimilla QR-koodeja luetaan erillisillä, yleensä ilmaisilla sovelluksilla, jotka voi asentaa matkapuhelimeen joko puhelimen valmistajan Kuten Nokian tai Applen tai puhelimen käyttöjärjestelmän (Android) sovelluskaupan kautta. Windows Phone -puhelimissa QR-koodilukija on osa käyttöjärjestelmää.

Suomessa QR-koodien tunnettuus ja käyttö on kasvussa. Yleisin käyttökohde on informaation välittäminen mobiiliin päätelaitteeseen.

Tässä linkki QR -koodin tekemiseen http://www.qr-koodit.fi/etusivu. Sivustolla voi tehdä QR-koodin:

 • URL:na
  • Havaintoja: toimii Lumiassa hyvin (paitsi skandinaavisia merkkejä sisältävät URL:t eivät toimi)
 • Käyntikorttina 
  • Lumiassa skandinaaviset merkit toistuvat väärin, muuten toimii
 • Langattoman verkon kirjautumisena
  • Ei kuitenkaan toimi lainkaan Lumiassa
 • Vapaamuotoisena tekstinä
  • Ainakaan Lumia ei osannut skandinaavisia merkkejä tulkita oikein

Sataedussa kävin keskutelua muiden opettajien kanssa QR koodeista ja niiden mahdollisuuksista. Automaatiopuolen opettaja kertoi hallitsevansa QR koodien käyttöön liittyvän osaamisen ja kertoi omasta näkökulmastaan missä käytti koodausta. Autopuolen opettajat yhtyivät keskusteluun kertoen miten heillä on alkanut projekti jossa tarkoitus on opiskelijoiden yhteistominnallisena oppimisena tehdä erilaisia autonkorjaukseen liittyviä videoita, ohjeistuksia,  opetustehtäviä, joita tullaan jatkossa käyttämään opetuksen materiaalina. QR koodien käyttö onkin siis arkea jo Sataedussa. Opettajat olivat innostuneita ja kehittämisen mahdollisuudet näyttivät tuottavan opettajille lisää työhyvinvointia.

QR-koodien lukemisessa tulisi olla samalla tavalla huolellinen, kuin yleisesti internetissä liikuttaessa. QR-koodin avulla näet on mahdollista ohjata käyttäjä saastuneelle sivustolle. Itse tarkistan silmämäärisesti myös QR-koodin tuottaman URL:n aina ennen kuin sinne menen. Aiheesta enemmän: http://www.tivi.fi/Uutiset/2013-08-21/Huijarille-t%C3%A4ysi-hallinta-puhelimeen---qr-koodien-skannauksesta-varoitetaan-3203205.html .


Katin kommentti: Opin lukemaan QR-koodeja!! Vielä en ole keksinyt mihin itse tarvitsisin niitä, jotta voisin kokeilla sellaisen tekemistä?

Kurssikokemuksia

Kurssin aktiivivaiheen jäätyä taakse on ollut aikaa paneutua tekniikkaan. Olen ottanut tavoitteekseni yhtenä iltana viikossa tutustua tai harjoitella jonkin ohjelman käyttöä. Ensimmäisenä käsittelyyn otin Kahoot toiminnon. Ilta siinä vierähti kun muokkasin Etiikasta oppimistentin lähihoitajille. Kun pitkään valmistelemani "tentti" ei sitten näkynytkään omissa tiedostoissani, meinasi epäusko saada vallan. Kahden tunnin ihmettelyn jälkeen, yllättäen tentti olikin katsottavissa ja sain mieheni testaamaan tenttiä. Nyt olen jo kokeillut tenttiä opiskelijoillakin ja todennut sen melko mukavaksi oppimisalustaksi - kunhan ensin on alkuvalmistelut tehty. QR koodeihin olen paneutunut myös, mutta se vaatii vielä hiomista ja ennen kaikkea sitä materiaalia, jonka annan mielummin opiskelijoiden tehdä. Twitteriä ei juuri ole tullut käytettyä, mutta Dashboard on osoittanutunut mukavaksi välineeksi jota käyttäisin enemmän jos opiskelijoilla olisi laitteita enemmän käytössä.

Muuttuvat oppimisympäristöt kurssi on tarjonnut vahvistusta käsitykselle, ettei opetus tapahdu enää opettajalähtöisesti. Sain tänään aikuisopiskelijoiltani melkoisen ryöpytyksen. Heillä teetetään kuulemma aivan liikaa ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua, harjoitteita ja kaikkea muuta kuin selkeää opettajalähtöistä teoria opetusta jota kaipaavat. Ilman näitä viimeaikaisia kurssejani Kasvatustieteen opiskelijana, olisin jopa saattanut kallistua uskomaan heitä ja siirtynyt toisenlaiseen opetukseen. Onnekseni olen päässyt kursseille joihin olen pyrkinyt ja saanut hyvää pedagogista tietoa opettamisesta. Tiukan perustelun ja keskustelun jälkeen luokassa istui 15 hiljaista opiskelijaa. Mukautuvuutta ja yhteistyötä tarvitaan lähihoitajan työssä, näin ollen on jo koulussa opeteltava ryhmätöiden tekemiseen ja muuttuviin, ehkä jopa uudenlaisiin menetelmiin.

MOOC kursseihin en ole vielä ehtinyt paremmin tutustua, mutta niiden maailmaan suuntaan viimeisten pakollisten kurssien päätyttyä. On hienoa tietää uusista mahdollisuuksista ja tietää voivansa suunnata niitä kohti - kun itselle sopii.

sunnuntai 1. maaliskuuta 2015

Omat kokemukset ja johtopäätökset kurssista

OPPIMISYMPÄRISTÖT
Kurssin nimi Muuttuvat oppimisympäristöt johti minua harhaan kurssin sisältöön nähden, sillä olin lähtenyt hakemaan tietoa ennen kaikkea kokonaisvaltaisemmasta fyysisestä ja pedagogisesta oppimisympäristöjen muutoksesta kuin pelkästään tietoteknisistä laitteista ja ohjelmista. Katson kuitenkin saaneeni ensimmäistä kertaa, aloitettuani opiskelun viime syksynä, täysin uutta ja mielenkiintoista tietoa vietäväksi työelämään samalla kun sain kokemuksen Twitteristä, Padletista, Bloggerista ja niin monesta muusta itselleni vieraasta tietoteknisestä käsitteestä.

Toimittuani varhaiskasvatuksen piirissä usealla eri vuosikymmenellä, olen saanut nähdä ja kokea myös muunlaisen oppimisympäristökäsityksen muutoksen kuin pelkän tietotekniikan tulemisen. Oppimisympäristöjen muutos päivähoidossa on ollut merkittävää ja mielenkiintoista niin lapsen näkökulmasta (lapsen osallistaminen, pedagogiikka) kuin työntekijöiden työhyvinvoinnin näkökulmasta (työergonomia). Myös päiväkotien suunnittelussa on käännetty lehteä ja katse on siirtynyt lasten matalista kalusteista muunneltaviin tiloihin. Koska muutos myös koulurakentamisessa ja työelämässä ympäristön viihtyvyyden ja toimivuuden parantamiseksi on suuren huomion kohteena, tuntui oudolta, että luennolla ei käsitelty näitä alueita lainkaan ja että huomio oli yksinomaan tietokoneohjelmissa ja -peleissä.

MOOCit, TEKNOLOGIA JA VARHAISKASVATUS
Mietin voidaanko Moocilla, massiivisilla avoimilla verkkokursseilla täydennyskouluttaa myös pienten lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia? Paljon puhutaan teknologian sivuuttavan vähitellen alan kuin alan, mutta oikeasti, tavoittaako se koko laajuudessaan varhaiskasvatuksen? Tai missä laajuudessa? Lastenhoitajana voidaan käyttää valvontakameraa takaamaan lapsen turvallisuuden ja seuraamaan missä tämä liikkuu. Itse kaipaisin esimerkiksi päiväkodin pihaan valvontalaitteet, joista voisi tarkistaan esimerkikis pihalla tapahtuneita lasten tapaturmatilanteita yhdessä vanhempien kanssa (tälle olisi ollut käyttöä tällä viikolla, kun kaksi perhettä syyttelivät keskenään kumman lapsi tappelun aloitti, eikä tapauksella ollut aikuista silminnäkijänä!?). Vuorovaikutusta voidaan lisätä videoneuvottelulaittein esimerkiksi työssä käyvän vanhemman läsnäolo/ saavutettavuus pitkän hoitopäivän aikana on jo nyt mahdollista (ei kuitenkaan käytössä) nettikameran avulla, jolloin päivähoidossa oleva lapsi voisi halutessaan kivuta tietokoneelle ja ottaa itse tai hoitajan avulla kuvayhteyden vanhempaansa. Mutta hoiva, läheisyys, auttavat kädet ja syli, ihmiskosketus, tunteiden oppiminen ja mallittaminen opitaan vain elävässä vuorovaikutuksessa (ei aina edes tietoisesti) ja kanssakäymisessä toisen ihmisen kanssa.

Suomenkielistä MOOC aineistoa on vaikea löytää. Vaikka en MOOC kurssia itselleni nyt löytänytkään, löysin Niilo Mäki Instituutista OPH: Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa (1op) koulutuksen, joka toteutetaan verkkoluentotallenteen kautta 9.-22.3.2015. Koulutuksen sisältönä on sosiaalisen kompetenssin rakentuminen ryhmässä, minäkuvan, työskentelytapojen ja kiinnostuksen yhteys oppimiseen sekä vuorovaikutuksen laadun yhteys sosiaaliseen kompetenssiin ja motivaatioon. Ilmoittauduin tähän opetustehtävissä oleville maksuttomaan koulutukseen mielenkiinnosta suoritettuun toteutustapaan. Itselleni jälleen uusi asia. 

Kommentteja NMI:n kurssista: Toimii! Voin hyvin kuvitella, että verkkokurssilla pystytään erinomaisesti kouluttamaan ja erityisesti täydennyskouluttamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Esi- ja alkuopetukseen tarkoitettu kurssi sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukemisesta oli hyvin järjestetty kokonaisuus. Kaksi 2 tunnin luentoa oli kuunneltavissa oman ajan puitteissa ja opiskelijoiden kommentit elävöittivät opettajan luentoa. Materiaalit olivat erinomaiset ja saattoi halutessaan tulostaa omakseen. Löysin materiaalista hyvää ja ajankohtaista tietoa päiväkotini esiopetukseen tukemaan heidän haastavia oppimistilanteitaan ja lapsiryhmien sosiaalisten taitojen harjoittelua. Kurssilla oli 74 osallistujaa, joista vain 3 Tampereelta. Oli kuitenkin mukava huomata, että me kaikki kolme tunsimme toisemme ja työskentelemme lisäksi saman tiimin alueella, joten voimme yhdessä nostaa mielenkiintoisimmat asiat muiden alueemme lastentarhanopettajien tietoisuuteen. Vähäinen tamperelaisten lastentarhanopettajien määrä saattaa kertoa myös siitä, ettei ilmaiset verkkokurssit ole vielä saavuttaneet varhaiskasvatuksen kenttäväkeä, olihan itsekin ensimmäistä kertaa liikkeellä ja vain siksi, että se liittyi tähän käymääni yliopiston kurssiin.


TIETOTEKNIIKKATAIDOT
Ongelmaksi on muodostunut opettajien taidot ja puutteet tietoteknisten taitojen välittäjinä. Tämä näkyy varhaiskasvatuksesta yliopisto-opetukseen. Itse varhaiskasvatuksen toimijana olen juuri rekrytoimassa päiväkotiini mediakasvatusosaavia lähihoitajia. Hakemuksissa reilu puolet ilmoittaa ICT-taitonsa hyviksi tai erinomaisiksi, kuitenkaan yksikään ei nosta esille miten käyttäisi taitojaan lasten opettamisessa? Taitovalikoima jää käytössä olevien läsnäolo-, ruokatilaus-, henkilöstöhallinnon jne. järjestelmien osaamiseen tai yleisiin sähköposti, Facebook, Twitter ym. vapaa-ajan viettoon liittyviin käyttöohjelmiin. Lastenopetusohjelmat, -pelit tai animaation tekotaidot eivät ilmene yhdeltäkään 470 hakemuksesta? Olin järkyttynyt. Toisaalta myös syksyllä aloitettu yliopisto-opetus on saanut minut ihmettelemään mm. EDU:n luokissa olevia älytauluja, koska yksikään opettaja ei ole niitä käyttänyt. Yhdelle tunnille opettaja toi tabletit kaikille käytettäviksi, siinä kaikki. Ja myönsi tekevänsä sen ensimmäistä kertaa! Tosin hän on sijaisopettaja, vakituiset eivät ole sen vertaakaan olleet kiinnostuneita tablettien käytöstä opetuksessa. Jo 4-5 vuotta opiskelleilta luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoilta olen kysynyt myös käytettävistä opetusvälineistä ja vastaus on ollut omani kaltainen. Kukaan ei käytä opetuksessa älytaulua eikä tabletteja, useimmat heistä kuulivat salkullisesta tabletteja samaan aikaan kanssani. Jos kaikki uuden tietotekniikan oppiminen jätetään opettajan omaehtoisuuden varaan, ei ole ihme, että opettajat eivät taitojaan päivitä eikä nykypäivän lapset ja nuoret saa tarvitsemaansa tietoteknistä opetusta ja kasvatusta.

LUENNOT JA PIENRYHMÄTYÖSKENTELY
Luennoista parhaiten mieleen jäi Twitter ja Padlet kokeilut. Ensimmäinen kerta eläessäni kun iso luentosali toimi vuorovaikutteisesti ja nimenomaan noiden ohjelmien myötävaikutuksesta. Hyvä kokemus, hyvä kokemus!  Hyvä kokemus oli myös varsin satunnainen pienryhmiin jako ja uudet tuttavuudet, sopiva sekoitus osaamista ja osaamattomuutta - sain osaamattomana aitoa tukea osaajilta, kärsivällisyydestä suuri kiitos ryhmälleni!

Kati

Artikkeli "Laaja avoin verkkokurssi (MOOC): oppimisparatiisi vai ryöstökalastusta"

Artikkelissa käsitteestä MOOC käytetään suomenkielistä termiä "Laaja avoin
verkkokurssi. Artikkelissa on hyvä johdonta MOOC:n perusteisiin. Tekstissä käydään läpi erilaisia MOOC-alaluokkia:

 • cMOOC - konnektivistinen MOOC, keskustelua ja yhteinen ymmärrys
 • xMOOC - vähemmän vuorovaikutusta, tieto saatavilla, jolloin tämä omaksutaan ja omaksuminen testataan.  
 • aMOOC -adaptiivinen

Artikkelissa kootaan myös oppilaitoksen pohdittavaksi kysymyksiä olemassa olevien MOOC-ratkaisujen hyödyntämisestä (s. 53):

 • Mikä on kurssin opetussuunnitelma? Mitkä ovat keskeiset erot suhteessa omaan
 • opetussuunnitelmaamme?
 • Mitä tiedämme kurssin pedagogisista lähestymistavoista? Soveltuvatko ne meidän tarpeisiimme?
 • Miten ylitämme todennäköiset ristiriidat?
 •  Millä perusteilla annamme opintopisteitä MOOC-suorituksista?

Samoin omien MOOC-kurssien toteutuksessa oppilaitoksen tulisi pohtia (s. 53):

 • Mitä tiedämme ja osaamme MOOC-ympäristössä?
 • Mihin oppiaineisiin MOOC-kurssi voi soveltua?
 • Hyväksymmekö MOOC-kurssisuoritukset osaksi opintoja vai pidämmekö MOOC-kurssit erillään
 • muusta opetuksesta?

Yleisellä tasolla kysymyksiä on muun muassa (s. 53)

 • Minkälaisia opiskelun metataitoja ja valmiuksia valitsemamme pedagogisen malli edellyttää
 • opiskelijoilta?
 • Miten MOOC-opiskelijoita ohjataan?

Artikkeli on suomenkielinen ja ihan mielenkiintoinen.

Lähde:

Risto Säntti (2013), Laaja avoin verkkokurssi (MOOC): oppimisparatiisi vai ryöstökalastusta. Ladattavissa: http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/pdf/Aikak_2013_3_Santti.pdf