sunnuntai 1. maaliskuuta 2015

Artikkeli "Laaja avoin verkkokurssi (MOOC): oppimisparatiisi vai ryöstökalastusta"

Artikkelissa käsitteestä MOOC käytetään suomenkielistä termiä "Laaja avoin
verkkokurssi. Artikkelissa on hyvä johdonta MOOC:n perusteisiin. Tekstissä käydään läpi erilaisia MOOC-alaluokkia:

 • cMOOC - konnektivistinen MOOC, keskustelua ja yhteinen ymmärrys
 • xMOOC - vähemmän vuorovaikutusta, tieto saatavilla, jolloin tämä omaksutaan ja omaksuminen testataan.  
 • aMOOC -adaptiivinen

Artikkelissa kootaan myös oppilaitoksen pohdittavaksi kysymyksiä olemassa olevien MOOC-ratkaisujen hyödyntämisestä (s. 53):

 • Mikä on kurssin opetussuunnitelma? Mitkä ovat keskeiset erot suhteessa omaan
 • opetussuunnitelmaamme?
 • Mitä tiedämme kurssin pedagogisista lähestymistavoista? Soveltuvatko ne meidän tarpeisiimme?
 • Miten ylitämme todennäköiset ristiriidat?
 •  Millä perusteilla annamme opintopisteitä MOOC-suorituksista?

Samoin omien MOOC-kurssien toteutuksessa oppilaitoksen tulisi pohtia (s. 53):

 • Mitä tiedämme ja osaamme MOOC-ympäristössä?
 • Mihin oppiaineisiin MOOC-kurssi voi soveltua?
 • Hyväksymmekö MOOC-kurssisuoritukset osaksi opintoja vai pidämmekö MOOC-kurssit erillään
 • muusta opetuksesta?

Yleisellä tasolla kysymyksiä on muun muassa (s. 53)

 • Minkälaisia opiskelun metataitoja ja valmiuksia valitsemamme pedagogisen malli edellyttää
 • opiskelijoilta?
 • Miten MOOC-opiskelijoita ohjataan?

Artikkeli on suomenkielinen ja ihan mielenkiintoinen.

Lähde:

Risto Säntti (2013), Laaja avoin verkkokurssi (MOOC): oppimisparatiisi vai ryöstökalastusta. Ladattavissa: http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/pdf/Aikak_2013_3_Santti.pdf


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti