maanantai 9. helmikuuta 2015

MOOC -tutkimusta

Valitsin artikkelin Connectivist learning environments: Massive open online courses, jonka on kirjoittanut J. Cabiria, Ph.D . Artikkeli on ilmestynyt vuonna 2012.

Artikkeli  tarkastelee konnektivismia  ja Mooc -ilmiötä ja asioita, joita  Mooceissa pitää kehittää, että niistä tulee varteenotettavia ja toteuttamiskelpoisia oppimisen vaihtoehtoja.

Artikkelissa puhutaan tiedon puoliintumisajasta. Tieto vanhenee yhä lyhyemmässä ajassa samanaikaisesti kun uuden tiedon määrä kaksinkertaistuu aina puolentoistavuoden sisällä. Saa todella miettiä mitä ja miten on relevanttia opettaa.

Samoin oppimisen lähestymistavat tulevat mietintään. Behaviorismi, kognitivismi ja kostruktivismi soveltuvat soveltuvat lineaariseen oppimiseen, jossa tietoyhteydet ovat rajallisia. Tarvittaisiin uutta oppimisen paradigmaa, joka soveltuu kasvavan, fluidin ja verkottuneen tiedon oppimiseen.

Artikkeli tarjoaa konnektivismia oppimisen uudeksi paradigmaksi. Konnektivismissa käsitetään tieto fluidiksi, eri paikoissa olevaksi ja epäorganisoitumattomaksi. Oppija tarvitsee ensinnäkin tietoa siitä, miten löytää tietoa tehokkaasti, tunnistaa mikä on relevanttia, osata tallentaa tietoa ja minkä merkityksen hän tiedolle antaa. Siemens on kehittänyt konnektivismin periaatteet, jotka artikkelissa käydään läpi.

MOOC:t voidaan nähdä keinona vaikuttaa tiedon ylikuormitukseen, vastata opiskelijoiden tarpeisiin relevanteista oppimiskokemuksista ja vähentää sekä opiskelijoiden, että oppilaistosten kustannuksia. Verkko-oppimisympäristössä opiskelijoiden määrää rajoittaa vain teknologian kapasiteetti ja kustannukset. Artikkelissa käydään läpi MOOC-kurssien periaatteita, sitä miten se toimii, sen etuja ja myös sen rakentumiseen liittyviä yksityiskohtia. Myös esimerkkejä toteutetuista MOOC-kursseista tuodaan esille. Artikkelissa esitetään huomioita ja kritiikkiä MOOC-kursseista. Muunmuassa huomiodaan se, että tietotekniset taidot ja se, että suurin osa kursseista on englanninkielisiä rajaa osallistujia.

Artikkeli oli mielenkiintoinen tietopaketti, mutta ei tuonut paljoakaan lisätietoa luennoilla saatuun tietoon. Konnektivismi oppimisen paradigmana oli itselleni uutta tietoa. Ilkka Olander avaa konnektivismia blogissaan mm. näin: "...oppiminen tapahtuu tehokkaimmin osana sosiaalista verkostoa. Tieto on jakautunut verkostoihin, ja oppimista tapahtuu erityisesti niiden "solmukohtien" kytkeytyessä toisiinsa."(kts. sometek.fi/verkostojen-aikakausi-konnektivismi-ja-kytkeytynyt-oppiminen/)

Marjo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti