sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Näkökulmia yliopiston arviointisääntöön ja sen vaikutuksiin

Tarkastelin Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännöstä (http://www.uta.fi/opiskelu/lakitieto/opintojen_arviointisaanto.html) johdettavissa olevia vaatimuksia uusien oppimisymäristöjen käyttämiselle. Oikeastaan kiinnostus kohdistuu lähinnä kahteen kohteen:
  1. Opintojen julkisuus
  2. Opintosuoritusten säilytysvelvollisuus
Opintosuoritusten julkisuudesta arviointisäännön 31 § toteaa, että

"Opiskelijan opintosuoritusta, opinnäytettä lukuun ottamatta, ei saa luovuttaa tai näyttää tieteenalayksikön henkilökuntaan kuulumattomalle eikä muutoinkaan julkistaa ilman asianomaisen opiskelijan lupaa. Opiskelijan henkilöllisyyttä paljastamatta hänen opintosuoritustaan saadaan käyttää opetus- ja tutkimustarkoituksiin sekä opetuksen kehittämiseen.

Seminaarimuotoisessa opetuksessa ja muutoin, kun oppiminen sitä edellyttää, opiskelijan opintosuoritus voidaan esittää ja luovuttaa toisille samaan opetukseen osallistuville opiskelijoille 1 momentin estämättä."

Tulkitsisin tätä siten, että opiskelijan ei voida edellyttää tekevän opintosuoritusta siten, että se olisi muiden kuin samaan opetukseen osallistuvien opiskelijoiden saatavilla. Tämä saattaa luoda haasteita käytännön toteutukselle. Esimerkiksi opiskelijan tuottaman videon jakaminen vaikka YouTubessa vain tietylle rajatulle ryhmälle on paljon hankalampi toteuttaa, kuin kaikille julkisen videon. Sama pätee vaikkapa julkisten blogi-alustojen käyttämiseen. Nähdäkseni opetusta suunniteltaessa pitäisikin ottaa huomioon se, että välttämättä kaikki osallistujat eivät halua mitään tuotoksiaan julkaistavan internetissä. Omakohtaisesti minulle riittää se, että omalla nimelläni en julkisesti internettiin opiskelutuotoksiani jaa. Kuitenkin jollakin saattaa olla tiukempi linja: välttämättä kaikki eivät halua mitään tuoksiaan jakaa. Tämä on sinällään aivan ymmärrettävää, koska osa internetissä olevista palveluista on käyttöehdoiltaan hankalia. Saattaa esimerkiksi olla niin, että jos valokuvan lataa johonkin palveluun, niin samalla luovuttaa ko. palvelulle kuvan tekijänoikeudet.

Toinen mielenkiintoinen kohta liittyy 36 § kohteen "Opintosuoritusten säilytysvelvollisuus", josta arviointisääntö toteaa, että:

"Opintosuoritukset sekä niihin liittyvät tehtävänannot on säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta lukien. Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös opintosuorituksestaan."

Jos opetuksessa käytetään erinäisiä internetistä löytyviä ilmaisia palveluita, niin välttämättä ei ole itsestään selvää, että materiaali on siellä vielä 6kk jälkeen saatavissa. Tästä syystä ainakin omassa organisaatiossani opintosuoritukset pitäisi esimerkiksi palauttaa oppilaitoksen omassa hallinnassa olevaan oppimisympäristöön (Moodle).

Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta ongelmallisia saattavat olla palvelut, jotka tallentavat tiedot EU / ETA -alueen ulkopuolelle. Yhdysvaltoihin sijoittuneiden organisaatioiden osalta Safe Harbor -järjestelmä on luotu tietosuojamääräyksien noudattamisperiaatteiksi (kts. esim. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisterinpitajalle/ilmoitusvelvollisuus/henkilotietojenulkomailleluovutus.html)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti