tiistai 27. tammikuuta 2015


Matleena (http://www.matleenalaakso.fi/ )aloitti luentonsa esittelemällä CC tekijänoikeuksiin liittyvää sivustoa. CC – Pilvipalveluihin voi tallentaa kuka tahansa materiaaliaan. Materiaalin käyttö on ilmaista. Tekijänoikeudet määrittävät voiko muokata alkuperäistä tuotosta vai voiko vain katsella/ käyttää.

Käänteinen opetus (Flip) ajatus herätti mielenkiintoa. Opettajalähtöinen opettaminen on vallalla ja käänteinen opetus mahdollistaa opetuksen muuttamisen. Siinä kotona haetaan tietoa ja kouluun tullaan tekemään ryhmätöitä ja yhteistoiminnallista oppimista jossa opettaja toimii ohjaajana. (Tarvitaanko siis opettajille enemmän ryhmän ohjaamisen taitoja, erilaisia menetelmiä joiden avulla toteuttaa yhteistoiminnallisuutta kuten Learnig cofee, kuin itse tietotaitoa?)

Opetuksessa käytetään käsiteltävään asiaan soveltuvaa menetelmää; Aipad, tietokone, kännykkä jne. Oppijat itse laitetaan tekemään materiaalia ja näin oppimaan uutta. Laitetta käytetään sen mukaan mikä missäkin tapauksessa katsotaan sopivaksi ja käyttökelpoiseksi (ei lähdetä ulos läppäreiden kanssa vaan kännyköiden tai Aipadien kanssa)

Arviointi vaikuttaa oppimiseen. Opimme uutta kun saamme nähdä taitomme konkreettisesti. opimme kun näemme oikean vastauksen vaikka oma vastauksemme olisikin ollut väärä. Tvt- asioista innostuivat lukio-opettajat kun selvisi että yo kirjoitukset sähköistyy. Kahoot -sivusto. Siellä pystyy tekemään oppimiseen liittyvän työkalun testin tai oppimisohjelman. Oppi ikään kuin vahingossa vaikka vastasi väärinkin.

BETT2015 opetusteknologiamessut Lontoossa vuosittain. Ilmainen, vain matkat ja majoitus maksavat. Keskeiset teemat: miten opiskelijat saadaan aktiivisiksi suhteessa omaan oppimiseensa. Sähköiset menetelmät käyttöön. Pedagogiikka ei tahdo muuttua vaikka tekniikka ja materiaalit muuttuvat. Opettajakeskeinen luennointi pitäisi jäädä historiaan ja oppiminen tapahtuisi enemmän opiskelijalähtöisesti. Hyvä luento on ok, mutta luentoja vain vähäisessä määrin ja kriittisesti. Oppimiskulttuuri kannustavaksi ja yrittämisen sallivaksi (itse tekemällä ja harjoittelemalla) 3D tulostuksessa omat uudet kehitysideansa. Robotti käsi, taide, keinoelimiä jne.

Wiki – Opeverkostot (120 opetusalan FB-ryhmää opeverkostot.wikispares.fi (kts. tarkempi sivuston nimi Matleenan opetusmateriaalista.)

Kokeiltiin erilaisia sähköisten välineiden mahdollistamia ”opetustehtäviä”; Lisätty todellisuus (QR-koodien lukija, Aurasma ja Sku Map. Sitten keskusteltiin millaista tyt-osaamista tarvitaan työelämässä. Miten, missä, milloin, kenen kanssa aiomme sen hankkia. Keskustelimme myös luennon ja New Media Consertiumin julkaisujen pohjalta siitä, mikä olisi meille uutta tai mikä meidät yllätti. laitomme siitä Twiitin jossa totesimme että: ”Löytyi uusia työkaluja: qr-koodien käyttö opetuksessa ja Kahoot. Ne innostivat kehittämään omaa opetustyötä.

Matleenan blogista löytyy qr-koodi opetuksessa materiaalia sekä Lisätty todellisuus materiaalia. Menemällä Matleenan blogiin ja sieltä oikeasta reunasta ”koulutusdiat”.


Katin kommentti:
Yritin äsken tehdä kommentin tähän, vaan en tiedä mihin hävisi?? Niin tyypillistä minun taidoillani...
Yritetään tätä kautta samaa.

Eli tuo tekijänoikeusasia kuulostaa järkevältä ja toimivalta. Itse en juuri tee opetusmateriaaleja varhaiskasvatukseen, mutta toisaalta juuri varhaiskasvatuksessa tehdään todella paljon lastentarhanopettajien toimesta opetusmateriaaleja lapsille, koska päiväkodit eivät käytä kirjoja kuten perusopetus käyttää. Lastentarhanopettajat ovat kautta aikain itse työstäneet kaiken pedagogisen materiaalinsa kuten korttisarjat, pedagogiset kuvat, hahmot, opetuspelit jne piirtämällä, leikkaamalla, liimaamalla ja laminoimalla. Suurin osa suunnitteluajasta menee yhä edelleen materiaalin valmistamiseen. Tähän toisi varmasti apua ja helpotusta sähköiset materiaalit ja niiden käyttömahdollisuus, jolloin myös tekijänoikeusasiat olisivat paikallaan ja opetusmateriaalit saataisiin kiertämään.

Toinen kommenttini liittyy käänteiseen opetukseen (Flip). Ajatus on mahtava! Jo Vesan aloitusluennolla esittämä käänteisen opetuksen malli innosti itseäni luokkaopetuksen uudelleen toteutuksen pohdintaan. Pois perinteisestä luokkaopetuksesta ja tilalle käänteistä opetusta. Oppilaat saisivat itsenäisesti etsiä tietoa omilla välineillään ja tuoda löytämänsä tiedon luokkaan, jossa se jaetaan toisille. Lisäisi ehdottomasti lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä, aktiivista toimijuutta ja oppilaiden osallisuutta. Opetustilanteista tulisi yhteisöllisiä ja opettajan rooli muuttuisi täysin, enemmän oppimista tukevaksi kuin sitä johtavaksi.

Vielä kommentti QR-koodiin. Tutustuin ensimmäisen kerran tähän vuosi sitten käymässäni koulutuksessa. Innostuin ja päätin, että otan sen heti käyttööni, mutta toisin kävi. En ole muistanutkaan koko koodia tuon koulutuksen jälkeen. Tämä on varsin tyypillistä itselleni kun kyse on tietotekniikasta ja uuden oppimisesta, sillä jos itselleni jää pienikin epävarmuus miten toimin tai etenen uuden opitun suhteen, jää se "pöytälaatikkoon" ja unohtuu. Jos ei heti pysty ottamaan taitoa käyttöön, välineet ovat puutteelliset tai ohjelman suhteen jää epäselvyyttä, ei uusi innosta.

Kati 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti