tiistai 20. tammikuuta 2015

Artikkeli "Exploring the MOOC format as a pedagogical approach for mLearning"Artikkelissa tarkastellaan MOOC:n käyttöä mobiilioppimista (mLearning). Empiirinen aineisto on koottu 556 osallistujan MobiMOOC-kurssilla kesällä 2011. Osallistujista 74 oli aktiivisia. Nämä jakautuivat seuraavasti: Osallistujien ikäjakauma oli: 21-30=15%, 31-40=22.5%, 41-50=25%, 51-60=27.5%, 61-70=10%. Suuri osa  (78%) osallistujista tutustui materiaalin mobiilaitteilla. Syinä muiden kuin mobiililaitteiden käyttöön oli ruudun koko (72 %), fyysisen näppäimistön puuttuminen (65 %) ja laitteiden toiminnallisuudet (57 %). Osallistujista 55 % olisi voinut ilmoituksensa mukaan suorittaa koko kurssin pelkästään mobiililaitetta käyttämällä. Google Group lisäksi käytössä oli YouTube, Twitter, Facebook ja Delicious.

Yhteenvetona tutkimuksissa todetaan, että sekä mobiilioppiminen että MOOC:ssa oppiminen voi tapahtua ilman fyysistä paikkasidonnaisuutta. Yhteisöllistä oppimista tukee mobiilioppiminen, konstruktivismi, "connectivism" (yhteydenpito). Näiden käytönnön toteutuksena on MOOC, joka mahdollista ja keskittyy kommunikointiin ja erityisesti dialogiin. Tällöin rakennetaan tietoa ja luoda yhteistyöverkostoja. Oppimisessa on tapahtunut sosiaalisen median, kaikialla läsnä olevan pilvi ratkaisuiden ja uuden teknologian myötä muutos. MOOC täydentää näitä muutoksia ja mobiili oppinen tarjoaa laitteita muutosten toteutuksiin.

(Oma kommentti: en pitänyt artikkelia kuitenkaan kovin mielenkiintoisena)

Exploring the MOOC format as a pedagogical approach for mLearning. Ladattavissa osoitteeesta:
http://mlearn.bnu.edu.cn/source/ten_outstanding_papers/Exploring%20the%20MOOC%20format%20as%20a%20pedagogical%20approach%20for%20mLearning.pdfEveliina: Tämä ei varsinaisesti ollut artikkeli mutta Anna Wilkman oli laajasti ja selkeästi käsitellyt MOOC oppimisympärisötä ja työssä tuli hyvin esille kaikkia niitä puolia joita tunneillakin totesimme. Tutustuin Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija Anna Wilkmanin opinnäytetyöhön: ”Opetusteknologian käyttö korkeakouluissa – tredianalyysi.” Opinnäytetyön taustalla on opetusteknolodiaratkaisuja tarjoavan Meiamaisteri Group Oy:n tarve selvittää toimialansa kehitystrendejä sekä kiinnostus kartoittaa, millaisia verkkoratkaisuja  korkeakouluissa tarvitaan tulevaisuudessa. Yhtenä osana neljästä tutkimuskohteesta Wilkman perehtyy MOOC –kursseihin.

Wilkman ottaa esille kirjoituksessaan Moodlen ylivertaisuuden, ainakin vielä toistaiseksi, oppimisympäristönä. Hän toteaa viihteellisten elementtien edistävän oppimista. Pelillistäminen ja virtuaaliympäristöt mahdollistavat viihteellisen oppimisen.

Mooc eli massiiviset, avoimet verkkokurssit Wilkman avaa tarkemmin omassa luvussaan. Hän toteaa ettei Moocien merkitys ole kasvanut suomessa niin suureksi kuin muualla maailmassa koska Suomessa koulutus on lähes ilmaista ja mahdollistuu helpommin aiheesta kiinnostuneelle. 2014 valmistuneessa opinnäytetyössä Anna Wilkman toteaa että MOOC kursseja järjestetään Suomessa vain Helsingin yliopistossa. Ensimmäinen kurssi on alkanut tammikuussa 2012 ja sille on osallistunut 400 kiinnostunutta ja heistä on 38 aloittanut seuvaavana syksynä opinot yliopistolla. Seuraava kurssi olikin kerännyt jo lähes 700 osallistujaa.

Wilkman tuo esiin Suomen pienenä kielialueena jolloin kansainväliset MOOC kurssit eivät välttämättä tavoita suurta yleisöä, mutta jos kurssit olisi tuotettu englannin kielellä niin ne saattaisivat tavoittaa vielä suuremman osallistuja joukon. Kurssien etuna on saavutettavuus (kunhan kieli luontuu) ja kustannushyödyt. MOOC kurssit tarjoavat mahdollisuuden opiskeluun niillekin jotka eivät vielä ole selvittäneet tietään Yliopiston kirjoille.
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti